Medisch attest indienen

Hoe dien je een medisch attest in?

Wij ontvangen jaarlijks duizenden medische attesten. Voor een snelle verwerking, vragen wij je vriendelijk steeds volgende informatie te vermelden bij het indienen van de attesten: 

In het onderwerp van je mail: naam van de werknemer en de ziekteperiode

In de mail zelf: 

  1. BTW-nummer en naam bedrijf
  2. Rijksregisternummer en naam arbeider
  3. Ziekteperiode
  4. Ziekte / privé-ongeval / arbeidsongeval?
  5. Deeltijdse arbeider? Gelieve het uurrooster mede te delen (bv. 8/8/0/8/8)
  6. Indien je de regionale verlofkalender niet volgt, geef dan jullie verlofkalender mee

! Slechts 1 medisch attest als bijlage toevoegen (2 attesten = 2 e-mails)

! Indieningstermijn: binnen de 5 werkdagen (vanaf aanvang attest)

Al deze informatie is belangrijk, als hieraan iets ontbreekt moeten wij het dossier manueel behandelen en de ontbrekende informatie opvragen. Op die manier loopt de terugbetaling vertraging op.

Betreft het een eerste ziektedag zonder medisch attest? Dan kan je ook een terugbetaling aanvragen door ons de ziektedag te melden binnen de 2 werkdagen. We hebben ook bovenstaande gegevens (zoals bij het indienen van een medisch attest) nodig. Dit kan maximaal driemaal per kalenderjaar.

Informeer ons over je collectieve sluiting!

Indien je collectieve sluiting niet samenvalt met de regionale bouwkalender, is het belangrijk dat je je afwijkende collectieve sluiting aan ons doorgeeft. Bij een collectieve sluiting wordt namelijk geen gewaarborgd loon uitbetaald. 

Als je arbeider arbeidsongeschikt wordt tijdens de regionale verlofkalender maar er wordt gewerkt in de firma tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode, dan kan je een terugbetaling genieten door ons mede te delen wat de afwijkende verlofperiode in de firma is.

Dien je medisch attest in

De indieningstermijn voor het medisch attest is 5 werkdagen, te rekenen vanaf de begindatum van het attest. Ben je een aantal dagen te laat, contacteer ons zo snel mogelijk.

Betreft het een 1ste ziektedag zonder medisch attest? Dan dien je ons dit binnen de 2 werkdagen te melden. Dit kan maximum driemaal per kalenderjaar.

Patrokov vzw

Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde

BE 0407.596.572

Contactgegevens