Medisch attest indienen

Op deze pagina kan je de medisch attesten van je bouwarbeiders indienen.

 

We vragen om 1 attest per keer te melden.

Let op: de indieningstermijn bedraagt 5 werkdagen.

Je krijgt een bevestiging van registratie 1 à 2 dagen later (behalve tijdens onze sluiting).

Sinds 01/04/2023 kan je ook een terugbetaling genieten wanneer je arbeider geen medisch attest indient en zich ziek meldt. Je dient ons dan de ziekte schriftelijk of via onze website te melden binnen de 2 werkdagen.

De wet van 30 oktober 2022 voorziet namelijk dat een werknemer geen medisch attest moet bezorgen voor de eerste dag ziekte. Dit gedurende 3 dagen per kalenderjaar. Als kleiner bedrijf kan je hiervan afwijken door een clausule in je arbeidsreglement te voorzien. Je kan een model opvragen bij ons.

Gelieve het uurrooster mee te geven wanneer het geen voltijdse arbeider betreft die 8uur per dag werkt

We verwerken de informatie die je doorstuurt tijdelijk en met respect voor je privacy.

Patrokov vzw

Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde

BE 0407.596.572

Contactgegevens