Ik wil lid worden

Ben je een nieuwe werkgever in de bouw (PC 124) of ben je nog niet aangesloten? Heb je nog maar recent een eerste arbeider in dienst genomen? Mail ons het aansluitingsformulier.

Bekijk hieronder de voordelen.

 

Terugbetaling gewaarborgd loon

Patrokov betaalt aan jou 94,81% van het bruto gewaarborgd loon van je zieke arbeiders (ziekte en privé-ongeval) terug voor de ziekteperiodes waarvoor medische attesten zijn ingediend.

Hoe bekom je een terugbetaling?

 1. Je bezorgt ons het medisch attest binnen de 5 werkdagen (een ziektemelding van één dag ziekte zonder medisch attest: binnen de 2 werkdagen, zie onze FAQ)
 2. Je betaalt het gewaarborgd loon aan de werknemer. Een correcte loonverwerking is van groot belang.
 3. De DmfA-aangifte wordt verstuurd naar de RSZ. Deze wordt doorgestuurd naar Patrokov.
 4. Per mail verwittigen wij je over de terugbetaling.

Bekijk het volledige proces bij de FAQ's.

Medische controle

Een medische controle kan aangevraagd worden om na te gaan of de arbeider zijn afwezigheid gerechtvaardigd is. Dit is gratis op voorwaarde dat je aangesloten bent bij Patrokov en het een arbeider betreft tijdens zijn 1ste maand ziekte of privé-ongeval (tijdens de periode dat er gewaarborgd loon verschuldigd is).

De aanvraag kan gebeuren door het aanvraagformulier te vervolledigen en het ons per mail (met als onderwerp medische controle) te bezorgen. Gebeurt de aanvraag voor een medische controle op een andere manier dan kunnen we niet garanderen dat de controle tijdig wordt aangevraagd.

Bezorg ons de aanvraag vóór 10u, dan zal de controlearts de dag zelf nog langs gaan. Het resultaat volgt 1 à 2 dagen later per mail.

Bekijk het volledige proces bij onze FAQ's.

Sociaaljuridisch advies

Heb je vragen rond ziekte, medische controle, berekening gewaarborgd loon, dan kan je bij ons terecht. Je kan ook heel wat informatie terugvinden bij onze FAQ’s of lees onze werking na in deze samenvatting.

Ben je ook lid van Embuild? Dan geniet je van nog uitgebreider sociaaljuridisch advies. Je contacteert je lokale afdeling en wordt persoonlijk verder geholpen door de adviseurs van je lokale vereniging. Als lid van Embuild heb je ook toegang tot een website boordevol informatie en handige modeldocumenten. Ben je nog geen van Embuild maar heb je interesse? Dan ga je via deze link naar hun contactgegevens.

Embuild, vroeger de Confederatie Bouw, is opgericht in 1946 en bestaat uit 12 lokale verenigingen, 3 gewestelijke entiteiten, 17 beroepsverenigingen en de centrale entiteit. Ze werken allemaal samen om aan hun leden de beste dienstverlening op maat aan te bieden. Hun medewerkers zetten zich elke dag in voor hun leden. Ze geven opleidingen en stellen hun expertise ter beschikking van grote en kleine bouwbedrijven. Ze behandelen juridische, sociale en fiscale thema's. En ze promoten de verschillende beroepen die de bouwsector rijk is.

Kan ik aansluiten? De aansluitingsvoorwaarden:

 1. Activiteit in de bouwsector
  Je kan enkel een terugbetaling genieten wanneer je actief bent in de bouwsector. Enkel werkgevers met een RSZ-kengetal 024, 026, 044, 054 komen in aanmerking. Dit komt overeen met een tewerkstelling van arbeiders onder paritair comité 124.
 2. Minder dan 20 werknemers
  De terugbetaling van het gewaarborgd loon is voorbehouden aan ondernemingen die de belangrijkheidscode 1,2 of 3 hebben, met andere woorden minder dan 20 werknemers. Deze belangrijkheidscode wordt door de RSZ per kalenderjaar toegekend. Zij baseren zich daarvoor op het gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld gedurende de referentieperiode (4de kwartaal van het jaar voor het voorgaande jaar en het 1ste , 2de en 3de kwartaal van het voorgaande jaar). 

Sluit je aan

Kom je in aanmerking? Bezorg ons het aansluitingsformulier ingevuld en ondertekend terug.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met ons.

Word gratis lid

Veelgestelde vragen

Vanaf de eerste volledige dag ziekte of privé-ongeval van je arbeider PC 124. Dien ook de verlengingsattesten in voor de eerste 30 kalenderdagen bij een langdurige ziekte.

Patrokov betaalt aan de aangesloten werkgever (zie aansluitingsvoorwaarden) 94,81% van het bruto gewaarborgd loon van zijn zieke arbeiders PC 124 (ziekte, privé-ongeval en geweigerd arbeidsongeval) terug voor de periodes waarvoor medische attesten tijdig zijn ingediend. Je kan ook een terugbetaling genieten voor een 1ste ziektedag zonder attest wanneer je ons de ziektedag binnen de 2 dagen schriftelijk hebt gemeld (max. 3 keer per kalenderjaar).

Voorbeeld terugbetaling*

Een voltijdse arbeider met een uurloon van 18,292€, in een periode zonder inactiviteitsdagen zoals werkloosheid, rustdagen of feestdagen.

 • 1 week ziekte: 731,68€ gewaarborgd loon  => terugbetaling aan 94,81%: 693,71€
 • 2 weken ziekte: 1360,05€ => terugbetaling aan 94,81%: 1289,50€
 • 1 maand ziekte: 1814,51€ => terugbetaling aan 94,81%: 1720,33€

*Onder voorbehoud van wijzigingen sociale wetgeving

Bij twijfelgevallen raden wij aan om altijd het medisch attest in te dienen. Door de indieningstermijn van vijf werkdagen die vastgelegd werd in de sector kunnen wij bij rechtzettingen van het gewaarborgd loon enkel een terugbetaling doen voor de ziekteperiodes waarvoor het medisch attest tijd werd ingediend.

Bijvoorbeeld:

 • je gaat ervan uit dat de werknemer afwezig is wegens dezelfde medische aandoening (herval) maar je ontvangt achteraf een schrijven van de Adviserend Geneesheer van het ziekenfonds dat je toch nog gewaarborgd loon verschuldigd bent
 • bij een deeltijdse werkhervatting (akkoord ziekenfonds) is er opnieuw gewaarborgd loon verschuldigd wanneer de werknemer 100% arbeidsongeschikt wordt na 20 weken, te rekenen vanaf aanvang van de gedeeltelijke werkhervatting.

De terugbetaling is mogelijk vanaf de 1ste dag ziekte/privé-ongeval van je arbeider (PC 124) tot de periode van gewaarborgd loon verstreken is. Stuur dus je medische attesten op, ook voor 1 dag ziekte en vergeet zeker de verlengingsattesten niet.

 • Je bezorgt ons het medisch attest binnen de 5 werkdagen. Je kan dit per mail als de kwaliteit van de scan goed is. Om een correcte terugbetaling te bekomen is het belangrijk dat wij het medisch attest correct kunnen inschrijven. Gelieve daarom de gevraagde gegevens mee te geven (per mail of via de website). Zo is er geen twijfel mogelijk over werkgever en werknemer en de voorgeschreven periode. Je krijgt van ons een bevestiging van registratie van het medisch attest per mail.
  Medisch attest te laat ingediend? Contacteer ons dan zo snel mogelijk. Bij een geweigerd arbeidsongeval is er bijvoorbeeld geen indieningstermijn van toepassing.

Je kan ook maximum driemaal per arbeider, per kalenderjaar een eerste ziektedag melden zonder medisch attest. De indieningstermijn voor de schriftelijke melding bedraat 2 werkdagen.

 • Je betaalt het gewaarborgd loon aan de werknemer. Een correcte loonverwerking is van groot belang. 
 • De Dmfa-aangifte wordt verstuurd naar de RSZ. Deze wordt doorgestuurd naar Patrokov.
  Wanneer een kwartaal verstreken is dient het sociaal secretariaat de DMFA-aangifte te versturen naar de RSZ (de aangiftetermijn verstrijkt op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarvoor de aangifte moet gebeuren. De sociale secretariaten krijgen 15 werkdagen extra om deze te verwerken). Om je een idee te geven wanneer je een terugbetaling mag verwachten, hebben we een betaalkalender opgemaakt.
 • Wij verwittigen je per mail over de terugbetaling.
  Bezorg ons je mailadres zodat wij een mail kunnen sturen over de terugbetaling.

Waarom kiezen voor ons?

De aansluiting en terugbetaling wordt gefincancierd met de patronale bijdragen die bij iedere arbeider in PC 124 worden geïnd. Je betaalt dus niks extra voor onze dienstverlening. 

Wij streven naar een snelle terugbetaling en informeren onze leden regelmatig door middel van nieuwsbrieven en onze website. Je kan ons gemakkelijk contacteren tijdens de kantooruren, je hebt onmiddellijk een dossierbeheerder aan de lijn.

Je ontvangt ook een bevestigingsmail bij de registratie van je ingediende medische attesten en terugbetalingen. 

+
leden
+
Medische attesten per jaar
+
Jaar actief in heel België

Sluit je aan

Ben je een nieuwe werkgever in de bouw (PC 124) of ben je nog niet aangesloten? Bezorg ons zo snel mogelijk het aansluitingsformulier. Binnen de 14 dagen sturen wij  een bevestiging van aansluiting.

Heb je nog maar recent een eerste werknemer in dienst genomen? Dan zal de aansluiting pas bevestigd kunnen worden na ontvangst van het RSZ-nummer. Het formulier kan wel al ingediend worden met vermelding van het ondernemingsnummer zodat wij dit voor jou kunnen opvolgen.

Aansluitingsformulier indienen

We verwerken de informatie die je doorstuurt tijdelijk en met respect voor je privacy.

Patrokov vzw

Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde

BE 0407.596.572

Contactgegevens